WIE ZIJN WIJ?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. 

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: de Chiro !