Info omtrent het Coronavirus

Gezien de huidige maatregelen zullen we de rest van het Chirowerkjaar geen Chirozondagen meer kunnen organiseren. Ook de groepsuitstap gaat dit jaar niet door. De voorbereiding voor het kamp is ondertussen volop aan de gang, we geven hier zo snel mogelijk meer informatie over!


Wie zijn wij?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: satde Chiro.  


Praktische info

Iedereen is welkom vanaf het eerste leerjaar tot en met het 5de middelbaar. 

Bijna elke zondag is er Chiro van 14 tot 17 uur.

De Keti's en Aspi's (3de t.e.m. 5de middelbaar) hebben Chiro van 14 tot 18 uur.


Waar?

Ons terrein bevindt zich rechts van de Carrefour in Houthulst (Jonkershovestraat 101S)


Enkele afspraken

Inschrijven in de Chiro kost €20. Zo zijn jullie kinderen ook verzekerd.

Inschrijven kan na elke chironamiddag bij de leiding.

Wij bieden elke chironamiddag een vieruurtje aan voor €1.

Breng je liever je eigen drankje en koekje mee, is dat geen probleem.

Als je mee wil op kamp, vragen we je wel om minstens 5 keer te komen naar de Chiro. Zo kunnen de leiding en medeleden je beter leren kennen. Zoals elk jaar gaan we op kamp van 20 t.e.m. 30 juli.